Prywatność

Ta Polityka Prywatności obowiązuje dla użytkowników goracespotkania.com

Kim jesteśmy?

Strona goracespotkania.com (dalej „strona internetowa”) i usługi świadczone za jej pośrednictwem dostępne są dla IntermaxGroup AG, Chaltenbodenstrasse 4a, 8834 Schindellegi, Switzerland.

Spis treści

 • 1. Podsumowanie polityki prywatności
 • 2. Informacje dotyczące osób niepełnoletnich
 • 3. Jak zbieramy dane osobowe
 • 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • 5. Zbierane informacje
 • 6. Przetwarzanie zgromadzonych informacji
 • 7. Ujawnianie informacji
 • 8. Sprawdzanie i modyfikowanie informacji
 • 9. Przechowywanie danych osobowych
 • 10. Brak zgody na przetwarzanie i ograniczenia dotyczące danych osobowych
 • 11. Łącza do stron internetowych innych firm
 • 12. Przekazywanie danych osobowych do innych krajów
 • 13. Zmiany i aktualizacje polityki
 • 14. Najnowsza wersja i data wejścia w życie
 • 15. Bezpieczeństwo
 • 16. Skargi i pytania

1. Podsumowanie polityki prywatności

Polityka prywatności opisuje sposoby przetwarzania zgromadzych informacji o usługobiorcach. Polityka prywatności obejmuje również sposoby przetwarzania innych danych o Tobie, które udostępnią nam partnerzy, a także takich, które my udostępnimy partnerom. Strona internetowa umożliwia korzystanie z profesjonalnych, wysokiej jakości usług w zakresie nowych znajomości i jest zobowiazana do dostarczania profesjonalnej jakośći usług i chronienia Państwa prywatności. Prosimy o zapoznanie się z Warunkami korzystania ze strony internetowej. Polityka prywatności strony internetowej obejmuje wszystkie dane klientów zgromadzone za pośrednictwem strony internetowej. Oto jej cele Polityka prywatności ma na celu zapewnienia wolnego od zmartwień poczucia poufności podczas używania portalu i komunikacji z innymi członkami. Oświadczamy, że prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Dokument objaśnia, w jaki sposób uzyskujemy dane od klientów i gromadzimy je podczas korzystania ze strony internetowej, a także przybliża sposoby ich przetwarzania w celu uprzyjemniania wizyt i dostarczania informacji oraz organizowania interesujących ofert. Korzystanie ze strony internetowej lub usług jest tożsame z wyrażeniem zgody na politykę prywatności i Warunki korzystania ez usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na politykę lub warunki, zaprzestań korzystać ze strony i opuść ją.

Terminy z polityki strony internetowej goracespotkania.com „my”, „nasze”, „firma”, „strona internetowa” itp., są tożsame. Podobnie w polityce prywatności należy interpretować terminy „Ty”, „Twoje” czy „użytkownik”.

2. Informacje dotyczące osób niepełnoletnich

Prosimy osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, o nie przesyłanie swoich danych (patrz stosowne postanowienie w warunkach). Strona internetowa nie zbiera celowo danych osób i dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Rodzic lub opiekun prawny musi zagwarantować, że dziecko przebywające pod jego opieką nie złamie obowiązujących na stronie internetowej reguł, w sposób nieuprawniony lub nieupoważniony korzystając z komputera lub urządzenia elektronicznego. Kolejnym obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego jest ograniczenie dostępu do danych logowania strony internetowej dzieci lub osób niepełnoletnich.

3. Jak zbieramy dane osobowe

Dane osobowe mogą być zbierane lub przeglądane na wiele sposobów. Przykłady: Bezpośrednie uzyskiwanie od klientów (bezpośrednio lub ustnie) w chwili rozpoczęcia stosunków prawnych, utworzenia konta lub bezpośredniego lub pośredniego korzystania z usług; Generowanie w korespondencji przez firmę itp.; Przekazywanie innym firmom w związku z usługami świadczonymi przez firmę za zgodą użytkownika, którą można uzyskać bezpośrednio lub pośrednio, np. w wyniku działań użytkownika. W takich przypadkach sprawdzamy, czy inne firmy mogą przekazywać nam takie dane. Uzyskiwanie danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej goracespotkania.com lub przetwarzaniem plików cookie za jej pośrednictwem.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych prezentują się następująco: podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług przez nas lub wykonywanie umowy zawartej z nami przez użytkownika. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do utrzymywania konta i profilu, aby możliwe było łączenie się z innymi użytkownikami korzystającymi z platformy. W niektórych przypadkach firma może poprosić o wyrażenie zgody na konkretne kwestie. Gdy wyrażenie zgody jest warunkiem zbierania, przetwarzania i ujawniania danych osobowych, musimy dopilnować, aby zgoda była wyrażona dobrowolnie. Firma może poprosić użytkownika o zgodę na okresowe przesyłanie spersonalizowanych materiałów marketingowych. Takie komunikaty będą przesyłane wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyrazi na nie zgodę, korzystając z opcji „Opt-in”. Niniejszym zawiadamiamy, że w stopniu ograniczonym umową użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych Aby wycofać zgodę lub zmienić warunki, prosimy napisać na adres support@goracespotkania.com Firma może przetwarzać dane osobowe, jeśli w grę wchodzą jej uzasadnione interesy, na przykład są one konieczne do realizacji usług, analizowania zachowania użytkowników oraz usprawniania zawartości czy sprawnego administrowania.

5. Zbierane informacje

Poniżej wymieniono rodzaje informacji, które możemy zbierać: Informacje dostarczane przez użytkownika podczas ANONIMOWEJ rejestracji, np. płeć, wiek, typy związków pożądanych przez użytkownika, adres e-mail, data urodzenia, dane do rozliczeń i dane kart kredytowych. Inne osoby NIE będą miały dostępu do żadnych danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Informacje dobrowolnie nam przekazane podczas tworzenia i finalizowania profilu, publikowania lub korzystania z mediów, takich jak wiadomości lub czat, dostępnych na stronie internetowej. Postanowienie obejmuje między innymi dane umożliwiające logowanie do konta, preferencje wiekowe wybierania osób do randkowania, opis wyglądu itp. Informacje automatycznie zbierane podczas wizyty na stronie lub wykorzystywania jej, takie jak adres IP, adres e-mail, typ przeglądarki, a także informacje zgromadzone dzięki plikom cookie, narzędzi analitycznych i usług innych firm. Informacje uzyskane przez inne podmioty za pośrednictwem strony internetowej. Gromadzimy informacje, które uzyskalibyśmy od innych firm lub organizacji. Takie dane osobowe obejmują dane kontaktowe, informacje demograficzne i dane dotyczące lokalizacji. Informacje dostarczane przez instytucje finansowe lub przetwarzające płatności, które informują nas o realizowanych przez Ciebie płatnościach związanych z opłatami za konta lub subskrypcje i usługi.

6. Przetwarzanie zgromadzonych informacji

Wykorzystujemy dane osobowe w celu zwiększania jakości świadczonych przez nas usług. Informacje wykorzystujemy również po to, aby zagwarantować wszystkim użytkownikom bezpieczeństwo, chronić stronę internetową przed oszustwami, a także w celu zachowywania zgodności z obowiązującym prawem. Wszystkie informacje na temat Twojego profilu zostaną wyświetlone na Twojej stronie profilowej. Wyświetlane publicznie będą wszystkie dane, jakie podasz na profilu. Jeśli zamieścisz na nim niestosowne obrazy, usuniemy je, aby zapewnić wszystkim użytkownikom wysokiej jakości usługi randkowe. Dane, które mogą posłużyć do identyfikacji osoby, mogą być wykorzystywane wewnętrznie w celu usprawnienia działań marketingowych, statystycznego analizowania użycia, poprawiania jakości zawartości lub ofert produktów, a także personalizacji zawartości i układu strony internetowej. Wierzymy, że w ten sposób strona będzie rozwijała się, a także stanie się lepiej dopasowana do potrzeb poszczególnych użytkowników. Danych, które mogą posłużyć do identyfikacji osoby, używamy również w celu dostarczania Ci informacji. W niektórych przypadkach są one dostosowane do Twoich zainteresowań. Mogą to być na przykład spersonalizowane bannery i promocje. Informacji używamy również do celów administracyjnych i komunikacyjnych. Dzięki nim możemy dostosować swoje komunikaty do Twoich potrzeb. Firma będzie kontaktowała się z Tobą regularnie za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach obsługi klienta, a także w celu zawiadamiania o ofertach specjalnych, nowych usługach oraz specjalnych możliwości dostępnych dla klientów. Bez wyraźnej zgody (opt-in) nie będą wykonywane połączenia telefoniczne ani przesyłane wiadomości tekstowe. Wszelka komunikacja w celach innych niż administracyjne dotyczące konta przebiega na zasadach standardowych opt-out.

7. Ujawnianie informacji

Dane osobowe przekazane nam dobrowolnie są ujawniane innym użytkownikom za pośrednictwem profilu publicznego. Po publikacji danych w Internecie firma nie będzie miała wpływu na to, w jaki sposób będą one przetwarzane przez inne podmioty, jednakże, NIE wyświetlimy żadnych osobistych informacji na Twój temat, takich jak Twoje prawdziwe imię, adres email, kod pocztowy, numer telefonu komórkowego czy stacjonarnego, czy adres IP; są to informacjie ściśle prywatne i poufne. Jeżeli kiedykolwiek spytamy Cię o te informacje, podkreślamy, że nie zostaną one wyświetlone bez wyrażenia na to Twojej zgody. Dane osobowe będziemy przekazywać pracownikom, partnerom i innym firmom, o ile takie podmioty/osoby potrzebują takich informacji do świadczenia nam wsparcia w ramach relacji z użytkownikiem. Gdy udostępniamy dane osobowe innym firmom, upewniamy się, że będą one przetwarzane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i poufność. Stronę internetową obsługuje podmiot IntermaxGroup AG, który należy do grupy stowarzyszonych firm działających wspólnie i odpowiedzialnych za różne gałęzie przedsiębiorstwa. Działamy w imieniu grupy, dlatego możemy udostępniać informacje i dane innym firmom do niej należącym, o ile jest to konieczne. Zawiadamiamy, że wszystkie firmy należące do grupy zachowują zgodność z wyszczególnionymi w niniejszym dokumencie zobowiązaniami w zakresie ochrony danych oraz przestrzegają obowiązków wynikających z prawa oraz postanowień wewnętrznych poszczególnych firm. Wyrażając zgodę na warunki, oświadczasz, że zachowasz zgodność z polityką prywatności. Dajesz nam również prawo do udostępniania informacji innym firmom należącym do grupy uprawnionym do przetwarzania Twoich danych.

NIE sprzedajemy ani nie podnajmujemy danych, które można powiązać z osobą, innym firmom bez wyraźnej zgody podmiotu danych. Ujawniamy zagregowane dane reklamodawcom i innym podmiotom do celów marketingowych i promocyjnych. W takich sytuacjach NIE ujawniamy takim podmiotom informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji konkretnej osoby. W trosce o dobrą atmosferę w społeczności przetwarzamy wszystkie zapytania dotyczące przepisów prawa, a także dbamy o respektowanie praw, w tym własności intelektualnej.. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania danych osobowych, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa, np. w związku z ochroną naszych praw oraz zachowania zgodności z postępowaniami sądowymi, nakazami sądu czy procesami prawnymi na stronie internetowej. Korzystamy z usług firmy przetwarzających płatności. Dzięki ich pomocy możemy odbierać od Ciebie płatności za dobra i usługi. Firmy nie przechowują, nie udostępniają, nie gromadzą ani nie wykorzystują danych osobowych do innych celów.

NIE udostępniam danych osobowych innym firmom w celach marketingowych, chyba że wyrazisz na to zgodę. Jesteśmy zobowiązani to udzielenia tych informacji władzom, jeśli mają na to odpowiednie pozwolenie, takie jak nakaz przeszukania lub nakaz sądowy. Poza ważnym powodem władz, Twoje dane są u nas bezpieczne.. Dokładamy wszelkich starań aby wszystkie informacje na Twój temat były aktualne, dokładne i pełne, ale także polegamy na tym, że otrzymamy informacje od Ciebie na temat zmiany lub wykasowania danych.

Sposoby, w jakie korzystasz ze strony internetowej, będą ściśle poufne. Jeśli wyrazisz na to wyraźną zgodę, możemy okresowo przesyłać Ci wiadomości e-mail dotyczące „informacji o” systemie, aktywności na stronie, powiadomień, promocji, „a także promocji u innych firm”, które będą dostosowane do Twoich upodobań. W dowolnej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail „lub wiadomości e-mail przesyłanych przez inne firmy”. Wystarczy zmienić ustawienia na profilu lub kliknąć łącze do anulowania subskrypcji „dołączone” do każdej wiadomości e-mail przesłanej przez stronę internetową lub „inną firmę*. W czasie użytkowania strony, my lub niektórzy reklamodawcy możemy zamieścic unikalne cookie w Twojej przeglądare. Pliki cookie są normalną częścią korzystania z internetu i służą stronie internetowej do bezpiecznego identyfikowania użytkowników po każdym logowaniu i użyciu strony internetowej. Dzięki nim sesja będzie aktywna nawet wtedy, gdy strona nie będzie używana przez jakiś czas. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie znajdziesz w polityce plików cookie.

8. Sprawdzanie i modyfikowanie informacji

Podejmujemy uzasadnione starania mające na celu utrzymywanie dokładności, kompletności i aktualności danych osobowych używanych w określonych procesach. Jeśli dane ulegną zmianie, natychmiast nas o tym poinformuj.

W kontekście danych osobowych masz prawo do otrzymania komunikatu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz też uzyskać do nich dostęp na żądanie. Kopię posiadanych przez nas danych otrzymasz po złożeniu ustnego lub elektronicznego wniosku. Dostarczona przez nas kopia będzie ustrukturyzowana, ustandaryzowana i będzie można ją odczytać na wszystkich urządzeniach.

Jeśli chcesz zmodyfikować lub usunąć dane, które mamy w bazie danych, skorzystaj z jednej z poniższych opcji: Prześlij wiadomość e-mail na adres Biura obsługi klienta Zaloguj się używając swojego hasła i zmień/usuń swój profil Jeśli profil ma zostać usunięty z bazy danych, po dezaktywacji profilu pamiętaj, że dane z profilu będziemy przechowywać jeszcze przez trzy miesiące (około dziewięćdziesięciu dni kalendarzowych). Oczywiście wynika to z potrzeby przetwarzania danych w celach wymienionych podczas ich zbierania, a także z konieczności zachowania zgodności z przepisami prawa. Jeśli profil stanie się z jakiegoś powodu nieaktywny, NIE będzie wyświetlany na stronie internetowej.

9. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy na stronie tak długo, jak jest to konieczne do dostarczania usług wyszczególnionych w polityce, lub do ostatecznego usunięcia konta, chyba że dłuższego okresu przechowywania wymaga obowiązujące prawo lub wynika to z innej podstawy. Każdy użytkownik ma prawo do zgłoszenia żądania o usunięcie danych. Oczywiście wniosek będzie ograniczony zobowiązaniami prawnymi, które mogą wymagać od firmy wydłużenia okresu przechowywania.

10. Brak zgody na przetwarzanie i ograniczenia dotyczące danych osobowych

Każdy klient ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile umożliwia to konkretny przypadek. Dane osobowe nie będą przetwarzane, gdy nie będzie uzasadnionej podstawy prawnej do takich czynności. W dowolnej chwili można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bezpośrednich celach marketingowych. Możesz anulować subskrypcję powiadomień w wiadomościach e-mail na zewnętrzną skrzynkę poczty elektronicznej. Aby skorzystać z możliwości, kliknij łącze u dołu jednej z wiadomości e-mail lub przejdź do Profilu i w sekcji Dane konta zmień ustawienia poczty elektronicznej. Oczywiście klienci mogą w inne sposoby ograniczać przetwarzanie danych osobowych. W takich przypadkach będą przechowywane wyłącznie w związku ze składaniem skarg i obroną przed roszczeniami.

11. Łącza do stron internetowych innych firm

Niniejszym zawiadamiamy, że żaden dostęp do stron innych firm za pośrednictwem łącz na stronie internetowej nie będzie przez nas kontrolowany. Każda strona ma własną politykę prywatności. Firma nie odpowiada za postanowienia zawarte w takich dokumentach.

12. Przekazywanie danych osobowych do innych krajów

Jeśli firma zezwala podwykonawcom lub innym firmom na przetwarzanie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zapewnia odpowiednie mechanizmy zabezpieczające mające na celu ochronę takich danych. Podczas przekazywania danych do krajów poza EOG firma wykorzystuje standardowe klauzule zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inne odpowiednie mechanizmy zabezpieczające.

13. Aktualizacje polityki

Strona internetowa zastrzega sobie prawo do aktualizowania polityki, gdy jest to stosowne. Jeśli wystąpią zmiany w polityce, użytkownicy zostaną zawiadomieni. Otrzymają również informacje o publikacji najnowszej wersję polityki (patrz koniec tego dokumentu).

14. Najnowsza wersja i data wejścia w życie

Polityka prywatności została przetłumaczona w celach informacyjnych. W przypadku niezgodności pomiędzy tłumaczeniami i wersją angielską wiążąca jest wersja angielska. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z z biurem obsługi klienta, korzystając z formularza opublikowanego na stronie internetowej Obługa Klienta a nasz zespół szybko i profesjonalnie udzieli Państwu odpowiedzi, ponieważ prywatność naszych członków traktujemy bardzo poważnie i jesteśmy gotowi do udzielenia wszelkich mozliwych porad.

15. Bezpieczeństwo

Ochrona danych osobowych użytkowników stanowi priorytet firmy. Dlatego podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie takich danych. Podejmujemy wszelkie uzasadnione starania mające na celu zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem i przetwarzaniem. Pamiętaj, że podjęcie wszelkich niezbędnych kroków mających na celu zabezpieczenie danych, nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych.

16. Skargi i pytania

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności i procedur skontaktuj się z nami telefonicznie, na piśmie lub elektronicznie. Skargę możesz przesłać na support@goracespotkania.com Zapytania przetworzymy w najkrótszym możliwym czasie.

Copyright 2024 goracespotkania.com